ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ ดังนี้