ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)